Om Naturbørnehaven i Langå

Baggrund

Naturbørnehaven i Langå er startet i 2021. Ideen med projektet er at starte en mindre børnehave i Langå med stort fokus på natur, udeliv og bevægelse. Nærværet prioriteres højt.

Langå og omegn rummer mange naturperler. Naturen er en fantastisk tumleplads og skaber et godt læringsmiljø, hvor børn er fysisk aktive og bliver nysgerrige på planter, dyr og klima.

At have to institutioner i Langå med vidt forskellige profiler vil være et aktiv for byen, og kan bidrage til øget bosætning i Langå og omegn.

 

Formål for Naturbørnehaven i Langå

Institutionen drives som en privat institution i henhold til dagtilbudsloven §19 stk. 5.

Virksomhedsformen er en selvejende institution. Institutionens formål er at virke som dagtilbud, hvor målgruppen er børn i alderen 3 år til skolestart.

Institutionen er åben for alle børn, også de der måtte have særlige behov.

Det pædagogiske arbejde i institutionen sker til fremme for tolerance og medmenneskelighed.

Formålet er endvidere at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende.

Institutionens pædagogik tager udgangspunkt i natur og bevægelse.

Hovedsproget i institutionen er dansk.

 

Organisering

Naturbørnehaven i Langå er en privat selvejende børnehave (non-profit, dvs. alt overskud bliver i institutionen), som er oprettet ifølge loven om private daginstitutioner.

 

Ledelse

Naturbørnehaven ledes af forældrebestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og administrative ledelse og drift af børnehaven.

Forældrebestyrelsen består af seks medlemmer: fire valgte forældrerepræsentanter, en personalerepræsentant og en af de private långivere.

Lederen deltager i møderne.

 

Optagelse af børn

Institutionen er åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse samt børn med særlige behov.

Institutionen fører venteliste over børn, der ønskes optaget i institutionen.

Søskende af børn i institutionen, søskende til børn, der tidligere har gået i institutionen samt medarbejderes børn har fortrinsret. 

 

Forældresamarbejde

Naturbørnehaven er en privat, non-profit institution, og derfor har forældrene, som vores arbejdsgivere, en meget stærk position. Uanset det organisatoriske, så er det forældrene, der er de vigtigste i børnenes liv. Derfor er det en selvfølge for os at samarbejde meget, til gavn for børnenes udvikling og trivsel. Den daglige kontakt er meget væsentlig, så der kan udveksles information om, hvad der er sket i barnets to forskellige verdener. Fra vores side informerer vi via mails til forældrene, om det der er sket i løbet af dagen.

To gange om året er der forældresamtaler om alle børn i børnehaven, hvor vi opsamler det, der er sket udviklingsmæssigt og snakker om, hvordan barnet har det. Vi har derudover forældremøder to gange om året, det ene bl.a. med valg til forældrebestyrelsen. Her drøfter vi det, der gælder hele gruppen og diskuterer aktuelle emner.

Til forældresamarbejdet hører også sommerfest, julefest, forældrekaffe, to arbejdslørdage om året, teaterforestilling, børnehavens fødselsdag og evt. andre begivenheder. Forældrene er også altid velkomne til at deltage i dagligdagen ved f.eks. at tage med på skov- og busture. For os er det vigtigt med et stort forældreengagement og en stor opbakning til vores arrangementer. Det giver os en tæt og god kontakt til forældrene og det er fint i forhold til vores samarbejde vedrørende børnenes læring.

Bestyrelsen for Naturbørnehaven i Langå

Bestyrelsen består af seks medlemmer; fire forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant samt en repræsentant fra de private långivere.

Medlemmer af bestyrelsen 

  • Stefan Skovmose Bay, formand
  • Signe Carstensen, næstformand
  • Kathrine Hass
  • Amanda Stehouwer
  • Leif Mårtensson, leder
  • Rebecca Møballe, medarbejderrepræsentant

Valgte suppleanter  

  1. Laura Skipper
  2. Sara Regnarsen

 

Vi har også to udvalg. Det ene udvalg sørger for at arrangere sociale arrangementer såsom forældrekaffe, sommerfest, julefest mv. Det andet udvalg er ansvarlige for vedligehold af hus og grund.

w

Kontaktinformation

 

Naturbørnehaven i Langå S/I
Skeelsvej 2, 8870 Langå

Telefon
42 58 96 06

E-mail
kontakt@naturboernehaven-i-langaa.dk

Leder
Leif Mårtensson

Åbningstider
Mandag – torsdag: 6.30-16.45
Fredag: 6.30-16.00

CVR-nr.
41731702

EAN-nr:
5790002582837