Pædagogik

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Folketinget har bestemt rammerne for den styrkede læreplan, men det er os selv, der har formuleret det hele – undtagen de to lovkrav for hver af de seks læreplanstemaer.

Der, hvor vi i Naturbørnehaven skiller os mest ud fra andre, er de to læreplanstemaer ”Natur, udeliv og science” samt ”Krop, sanser og bevægelse”, som vi prioriterer højt og hvor vi virkelig er stærke! Dog er det vigtig at se på det hele barn og dets udvikling, så vi kan anbefale, at I læser hele vores læreplan.

God læselyst – og spørg endelig, hvis der er noget, I vil have uddybet!

Sproglig udvikling

På vores daglige ture går vi af sted i samlet flok, og de voksne skal intet andet end at være sammen med børnene. Her får vi mange førstehåndsoplevelser både i naturen og i byen.

Vi ser et hus der får nyt tag, to rådyr der løber, en bunke fjer eller den første anemone. Der er god tid til at snakke om tingene med børnene, både ved fælles samling, i mindre grupper eller enkeltvis med en man holder i hånden. Vi tager en del billeder, som efterfølgende deles med forældrene. Når børnene ser billederne, har de mulighed for at genfortælle, hvad de oplevet. Naturen giver også mange gode rum til dialog. Det gælder såvel mellem voksen og barn som barn og barn imellem i uforstyrret leg.

Ved samlinger er vi glade for at synge, lave sanglege og lege med sproget i rim og remser.

Se i øvrigt afsnittet ”Kommunikation og sprog” i vores Styrkede pædagogiske læreplan.

I Naturbørnehaven tester vi børnene sprogligt med samme system som Randers kommune, nemlig med Rambølls ”Hjernen og hjertet”.

Første gang i 3 årsalderen og anden gang ved 5 år.

Pædagogisk tilsynsrapport 2023

Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med alle dagtilbud. Hele tilsynsrapporten kan læses her 

Vi er særlig stolte af, at den tilsynsførende gav os topscore på relationer.

Og er derud over stolte af den høje vurdering vi har modtaget hele vejen rundt i rapporten. Vi vil gøre det bedste vi kan for at oprette holde dette niveau.